Các giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu và bằng độc quyền sáng chế, kiểu dáng công nghệp đã được cấp tại Việt Nam

 

Các luật sư của Công ty WINCO và các luật sư Nhật Bản đang thảo luận về việc xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam