Các Tổ chức liên quan đến lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ trên Thế Giới

WIPO – Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới
EPO – Cơ quan Sáng chế Châu Âu
ARIPO – Tổ chức Sở hữu Công nghiệp Châu Phi
WTO – Tổ chức Thương mại Thế Giới

INTA – Tổ chức Nhãn hiệu Thế giới

Tra cứu sở hữu trí tuệ khác
National Offices on Industrial Property in the World Algeria / Anguilla / Andorra / Argentina / Armenia / Australia / Austria / Barbados /...
1. Bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt nam Hướng dẫn Bảo hộ Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam Giấy ủy quyền cho nhãn hiệu (PDF file ) ( DOC file) Giấy ủy quyền...
1)    Việc tra cứu nhãn hiệu hàng hóa trước khi nộp đơn là gì? VIỆC TRA CỨU NHẰM THẨM ĐỊNH TRƯỚC 1 NHÃN HIỆU HOẶC 1 LOGO TRƯỚC KHI NỘP ĐƠN XEM LIỆU NHHH (NHÃN HIỆU HÀNG HÓA) ĐÓ CÓ THỂ...